Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka stosowana - k. unikatowy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku materiały współczesnych technologii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka stosowana - k. unikatowy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej