Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia menedżersko-finansowe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania