Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wokalistyka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku instrumentalistyka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wokalistyka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku