Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny