Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o rodzinie - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kultura śródziemnomorska - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzykologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kultura śródziemnomorska - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny