Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Filozoficzny