Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzyka kościelna - k. unikatowy - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia historyczno-społeczne - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka historyczna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku muzyka kościelna - k. unikatowy - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego