Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o rodzinie - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych