Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka religijna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny