Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura informacji - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logopedia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny