Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku antropologia historyczna - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku etyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny