Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych