Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku polityka społeczna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny