Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej