Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie zootechnika - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zootechnika - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku neurobiologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka przyrodnicza - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zootechnika - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach