Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie technologia żywności i żywienia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku analityka żywności - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu