Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rolnictwo - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku rolnictwo - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny