Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mikrobiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku przyroda - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mikrobiologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii