Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku economics and it applications - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rachunkowość i doradztwo finansowe - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku public management - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku rynek nieruchomości - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania