Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług