Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kognitywistyka - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia żywności i żywienia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska