Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji