Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk filmowych w zakresie sztuk filmowych - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku reżyseria - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku reżyseria - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego