Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny