Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawo w działalności gospodarczej - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych