Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zoofizjoterapia - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zootechnika - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zootechnika - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt