Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania