Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia z geografią - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku przyroda - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny