Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie