Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania