Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny