Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki