Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia i etyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kognitywistyka i komunikacja - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku religioznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia wschodnie - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny