Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Matematyki i Informatyki