Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku polityka społeczna - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii