Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kryminologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku doradztwo podatkowe - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kryminologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa