Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Matematyki i Informatyki