Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria akwakultury - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rybactwo - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku rybactwo - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku