Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych