Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki