Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kognitywistyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Bioetyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Filozofia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kognitywistyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Socjologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii