Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia białoruska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo europy środkowo -wschodniej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ukrainistyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - translatoryka - glottodydaktyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia białoruska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia rosyjska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo europy środkowo -wschodniej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku lingwistyka stosowana - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ukrainistyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej