Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku andragogika - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika małego dziecka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna i edukacja społeczna - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika społeczno - wychowawcza - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku andragogika - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku graduate programme in teaching english to young learners - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika nauczycielska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny