Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia bałtycka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku slawistyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Filologia bałtycka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Filologia polska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Slawistyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki