Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnology - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii