Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ekologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia człowieka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mikrobiologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mikrobiologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych