Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku antiquity and archaeology - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku european cultures - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku militarioznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzykologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku cultural communication - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia w przestrzeni publicznej - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku muzykologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych