Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biznes elektroniczny - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku efektywność energetyczna - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki