Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych