Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
  • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii